logo
kalibrace logo
uvodreferencekontakty

Kalibrace nádrží

Výhody kalibrace laserovou metodou:

 • Rychlost měření a zpracování výsledků
 • Přesnost výsledků
 • Přesnostzpracování
 • Cenová výhodnost

Možnost dlouhodobého sledování sklonu a pohybu nádrže v době jejího provozu a úprav tabulek při sedání a změně sklonu nádrže, změně umístění a nastavení měřidla ...

Rychlost spolu s vysokou přesností a cenovou výhodností umožnily široké rozšíření této metody kalibrace nádrží při výstavbě a rekonstrukcích čerpacích stanic, v rafinériích, chemických závodech ...

Kalibrace skladovacích nádrží všech typů a velikostí: 
 • Ležaté válcové
 • Stojaté válcové
 • Krabicovité a jiné

Kalibrační měření nádrže probíhá v místě jejího uložení a trvá max. 1 hodinu. Naměřené hodnoty jsou pak zpracovány v kanceláři firmy v Liberci. Z naměřených hodnot je vytvořen digitální model nádrže, který věrně charakterizuje měřenou nádrž včetně jejích parametrů a deformací. Výsledným produktem kalibrace nádrže je kalibrační tabulka, v níž je k naměřené výšce hladiny přiřazen přesný objem. Kalibrační tabulky jsou zadavateli předány do několika dnů po zaměření.

 

Výsledný protokol tvoří: 

 • Kalibrační list s technickou zprávou a rozborem přesnosti
 • Kalibrační tabulka v cm, případně mm stupnici
 • Schematický obrázek kalibrované nádrže včetně definování sklonu nádrže, objemu 5% a 95% plnění, konce sání atd.
 • Schematický náčrt rozmístění nádrží
 • Disketa, případně CD-ROM s kalibrační tabulkou v elektronické podobě pro měrné sondy a informační systémy

© designarnema.cz, 2007